środa, 07 grudnia 2022 r.  Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława
Wiadomości z tagiem Europejskiej  RSS
Rząd PiS zakłada kaganiec na internet. Jest projekt

Dodano: 29.11.2022 15:16 | 33 odsłon | 0 komentarzy


Nowelizacja ustawy o działaniach antyterrorystycznych

Polska wprowadza do krajowego prawodawstwa unijne rozporządzenie dotyczące zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Dzięki nowym regulacjom usuwanie takich treści ze stron WWW będzie prostsze i szybsze.

7 czerwca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanowiło ono ramy prawne na potrzeby zapobiegania wykorzystywaniu Internetu do rozpowszechniania treści propagujących terroryzm przez wprowadzenie mechanizmu wydawania i weryfikowania nakazów usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze terrorystycznym. Regulacje te zakładają wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich UE spójnego mechanizmu, umożliwiającego skuteczne i legalne usuwanie oraz blokowanie wszelkich treści o charakterze terrorystycznym, zamieszczanych w sieci z wykorzystywaniem usług hostingowych.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, za treści o charakterze terrorystycznym, które podlegają usunięciu lub blokowaniu, uznaje się materiały, które:

 • podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego (w rozumieniu dyrektywy 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r.) w przypadku gdy takie materiały bezpośrednio lub pośrednio (np. przez pochwalanie aktów terrorystycznych) popierają popełnianie przestępstwa terrorystycznego, a tym samym stwarzają niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw,
 • nakłaniają osobę lub grupę osób do popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego,
 • nakłaniają osobę lub grupę osób do uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej,
 • udzielają instruktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni, trujących lub niebezpiecznych substancji, lub w zakresie innych szczególnych metod czy technik w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego,
 • stwarzają zagrożenie popełnienia przestępstwa terrorystycznego.

Polską odpowiedzią na powyższe jest projekt ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. W procedowanych przepisach najważniejszą zmianą jest to, że działania prowadzące do usuwania z Internetu treści uznawanych za terrorystyczne będą teraz uproszczone i znacznie szybsze. Unijne regulacje nie zakładają bowiem konieczności uzyskania sądowej zgody do ich zastosowania, natomiast zapewniają wdrożenie procedury skargowej, do której będzie miała prawo każda ze stron, której wydany nakaz dotyczy (dostawcy usług hostingowych i dostawcy usuniętych treści).

Projekt ustawy zakłada dodanie przepisów stanowiących o możliwości podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, a także nakładania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w unijnym rozporządzeniu. Według nowych regulacji prawnych szef agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia w zakresie:

 • wydawania nakazów usunięcia zobowiązujących dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do treści terrorystycznych we wszystkich państwach członkowskich,
 • weryfikowania nakazów usunięcia wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich oraz stwierdzania ewentualnych naruszeń w tym zakresie,
 • przedłużania okresu zachowania treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, na skutek wydanego nakazu usunięcia,
 • wydawania decyzji w sprawie dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym oraz nadzoru nad wdrażaniem przez nich środków szczególnych,
 • nakładania kar administracyjnych,
 • publikacji sprawozdania,
 • przekazywania do Komisji Europejskiej rocznej informacji.

Realizacja większości zadań, o których mowa powyżej, ma następować w drodze decyzji po jednoinstancyjnych postępowaniach. Jednocześnie dostawcom usług hostingowych oraz dostawcom treści, w stosunku do których szef ABW wydał nakaz usunięcia, będzie przysługiwało prawo do zaskarżania tych decyzji przed właściwym sądem administracyjnym. Prawo to będzie przysługiwało dostawcy usług hostingowych również na decyzję o jego wskazaniu jako dostawcy usług hostingowych narażonego na treści o charakterze terrorystycznym.

Zgodnie z projektem szef ABW wyznaczy całodobowy punkt kontaktowy właściwy do rozpatrywania wniosków o wyjaśnienie i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez niego nakazów, którego dane będą publicznie dostępne za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także przekazane do wiadomości Komisji Europejskiej.

W projekcie ustawy proponuje się również uregulowanie kwestii związanej z nakładaniem przez szefa ABW kar finansowych za naruszenia wskazane w rozporządzeniu. Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych będą stanowiły dochód budżetu państwa, a kwestie związane z ich egzekwowaniem zostaną uregulowane w sposób analogiczny jak ma to miejsce w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 
 

Źródło: https:

5G trafi do samolotów. Komisja Europejska zadecydowała

Dodano: 28.11.2022 14:26 | 29 odsłon | 0 komentarzy


5G trafi do samolotów. Komisja Europejska zadecydowała

Łączność 5G trafi na pokłady samolotów. Komisja Europejska zezwoliła na korzystanie z nowego standardu łączności w przestworzach.

Wygląda na to, że już niebawem tryb samolotowy w smartfonach stanie się reliktem przyszłości. Na mocy decyzji Komisji Europejskiej już niebawem łączność 5G ma trafić na pokłady samolotów, umożliwiając pasażerom pozostanie w kontakcie ze światem także w czasie podróży.

Komisja Europejska postanowiła: będzie można korzystać z telefonów w samolotach

Choć minie jeszcze dużo czasu, nim nowe postanowienia Komisji Europejskiej wydadzą pierwsze owoce, jest to ważny krok milowy dla lotnictwa pasażerskiego. Wraz z wejściem w życie nowej decyzji linie lotnicze będą mogły wyposażyć swoje samoloty w przekaźniki komórkowe - zarówno te wykorzystujące łączność 5G, jak i starsze standardy. Będą się one łączyły z sieciami naziemnymi za pośrednictwem satelitów, pozwalając pasażerom na korzystanie z Internetu, ale także prowadzenie rozmów i wysyłania wiadomości tekstowych.

A co z bezpieczeństwem? Czy korzystanie z łączności 5G w samolotach nie będzie zaburzało działania aparatury pokładowej? Otóż nie. Smartfony mają wykorzystywać zupełnie inny zakres częstotliwości niż ten stosowany w lotnictwie, w związku z czym w założeniach nie trzeba obawiać się żadnych zakłóceń.

 
 

Źródło: https:

Polak dołącza do załogi ESA. Rodak może polecieć w kosmos

Dodano: 24.11.2022 11:46 | 20 odsłon | 0 komentarzy


Europejska Agencja Kosmiczna podała nazwiska nowej generacji astronautów. Okazuje się, że wśród nich znalazł się Polak, Sławosz Uznański.

W kosmosie nie było jeszcze zbyt wielu polskich akcentów. Nie można jednak powiedzieć, że nigdy tam nie został wysłany nasz rodak. Wystarczy sobie przypomnieć o Mirosławie Hermaszewskim, który znalazł się na pokładzie misji Sojuz 30 w ramach piątego udanego lotu na stację kosmiczną Salut 6. Łącznie wtedy spędził w kosmosie 7 dni i 22 godziny podczas 126 okrążeń wokół Ziemi. 

Polak ponownie poleci w kosmos?

Mirosław Hermaszewki już wkrótce może nie być jedynym Polakiem, który odbył podróż poza Ziemię. Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła nazwiska 17 astronautów nowej generacji. Wśród nich znalazł się Polak Sławosz Uznański. 

Kandydaci na astronautów zostali wyłonieni spośród 22 tysięcy aplikantów ze wszystkich krajów członkowskich ESA w eliminacjach trwających półtora roku. Wśród nich znalazła się również osoba z niepełnosprawnością. Dostanie się do tego elitarnego grona nie było wcale łatwe. Kandydaci byli poddawani wielu testom wiedzy na temat kosmosu i technologii kosmicznych. Sprawdzono również, jak radzą sobie w razie potrzeby rozwiązania niecodziennych problemów pod presją czasu. Ponadto byli poddani wielu badaniom medycznym.

Sławosz Uznański nie wziął się znikąd i już wcześniej pracował przy ambitnych projektach naukowych. Dotychczas pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, gdzie pełnił rolę operatora Wielkiego Zderzacza Hadronów. Teraz czeka go 12 miesięczny trening wraz z innymi kandydatami, po którym istnieje szansa, że w przyszłości zostanie wybrany do misji kosmicznej.

 
 

Źródło: https:

VeloBank kusi pieniędzmi. Bonus za zakupy to nawet 600 zł

Dodano: 23.11.2022 14:30 | 29 odsłon | 0 komentarzy


VeloBank kusi pieniędzmi. Bonus za zakupy to nawet 600 zł

VeloBank ma nową ofertę rachunku osobistego dla obecnych i nowych klientów. VeloKonto pozwala zdobyć bonus w wysokości do 600 zł za płacenie za zakupy kartą wydaną do konta, telefonem z kartą wirtualną lub BLIKIEM. Otrzymany zwrot trafi do VeloSkarbonki.

21 listopada  tego roku VeloBank zaprezentował swoją markę po rebrandingu oraz nowe hasło, czyli „Świat bardziej Velo”. Ma to stanowić obietnicę budowy banku opartego na pozytywnych wartościach, takich jak bezpieczeństwo, zrozumienie, transparentność i nowoczesność. VeloBank chce wspierać swoich klientów w ich codziennych finansach, w czym ma pomóc oferta produktowa, w tym rachunek osobisty VeloKonto.

Konto bardziej Velo

Jak zapewnia bank, VeloKonto łączy w sobie funkcjonalność, nowoczesność i opłacalność. To darmowe konto, w którym nie ma opłat za założenie i prowadzenie rachunku. Tak samo bezpłatne są przelewy internetowe, wydanie karty debetowej oraz wypłaty z bankomatów Planet Cash w Polsce i bankomatów w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

VeloBank wnętrze

Posiadacze VeloKonta mogą też korzystać z darmowych wypłat z pozostałych bankomatów oraz nic nie płacić za obsługę karty do konta, jeśli dokonają 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu przy pomocy karty wydanej do tego rachunku. W przypadku niespełnienia tego warunku opłata za obsługę karty do konta wynosi 7 zł miesięcznie i 5 zł za każdą wypłatę z bankomatu innego niż Planet Cash. Dla posiadaczy Velokonta poniżej 26 lat, konto i karta do konta są całkowicie bezpłatne, bez żadnych warunków. Oferta jest dostępna dla obecnych oraz nowych klientów VeloBanku.

W naszej nowej strategii koncentrujemy się na kliencie i jego potrzebach. W VeloKoncie zawarliśmy więc wszystko to, co najlepsze - nowoczesną i wygodną bankowość oraz atrakcyjne warunki. Rachunek można otworzyć przy pomocy aplikacji mObywatel czy selfie oraz oczywiście w standardowych kanałach, jak internet, oddział i contact center. Jako bank chcemy być otwarci na klientów i być wszędzie tam, gdzie nas potrzebują.

– powiedział Adrian Adamowicz, Członek Zarządu VeloBank ds. produktu i sieci sprzedaży

Adrian Adamowicz VeloBank

Oszczędności w bonusie

Na przywitanie się z klientami w nowej odsłonie bank przygotował niespodziankę. W promocji „Witaj w VeloBanku”, zakładając VeloKonto klienci mogą zyskać podczas robienia codziennych zakupów. Bank wypłaci 10% wartości zakupów dokonanych kartą, telefonem lub BLIKIEM – maksymalnie 100 zł w ciągu każdych kolejnych 30 dni od daty otwarcia VeloKonta i maksymalnie 600 zł podczas 180 dni okresu trwania promocji. Zwrot za zakupy trafi do VeloSkarbonki, gdzie dodatkowo będzie jeszcze rósł dzięki oprocentowaniu. Wynosi ono 8% dla kwoty do 3000 zł.

Z oferty promocyjnej mogą skorzystać klienci, którzy nie posiadali konta osobistego w banku na dzień 31 października 2022 roku i założą VeloKonto z VeloSkarbonką, a także wyrażą zgody marketingowe. Więcej informacji można znaleźć .

 
 

Źródło: https:

Microsoft musi iść na ustępstwa. Złożył PlayStation ofertę

Dodano: 22.11.2022 8:48 | 27 odsłon | 0 komentarzy


Microsoft musi iść na ustępstwa. Złożył PlayStation ofertę

Microsoft nie może być zadowolony z tego, jak posuwa się sprawa przejęcia Activision Blizzard. Firma z Redmond musiała złożyć pewne obietnice, aby udobruchać PlayStation i urzędników z kilku państw.

Sprawa przejęcia Activison Blizzard przez Microsoft z pewnością nie idzie zgodnie z planem. W tym momencie transakcja powinna zbliżać się do finalizacji. Jednak mocna opozycja ze strony PlayStation i dokładniejsze śledztwa kilku urzędów sprawę mocno utrudniają. Firma z Redmond musiała złożyć pewnego rodzaju obietnice, aby udobruchać wszystkie strony.

Microsoft składa PlayStation obietnicę

Na ten moment sprawa wygląda tak, że Microsoft chce za wszelką cenę zamknąć transakcję przejęcia Activision Blizzard, a PlayStation wszelkimi sposobami próbuje im w tym przeszkodzić. Swego rodzaju symbolem tej walki stała się seria Call of Duty. Japończycy przekonują, że z czasem gry przestaną być wydawane na ich konsolach, a Amerykanie temu zaprzeczają, chociaż jednocześnie mówią jedynie o czasowych zobowiązaniach.

Tymczasem urzędnicy w Wielkiej Brytanii, USA czy Unii Europejskiej sami nie mogą się zdecydować i uruchamiają dokładniejsze śledztwa, aby jeszcze lepiej przyjrzeć się sprawie. W ten sposób sprawa się przeciąga i niektórzy zaczynają wątpić, czy ostatecznie doczeka się szczęśliwej finalizacji.

Microsoft złożył podobno kilka obietnic, które mają przekonać wszystkie strony do transakcji i tym samym przybliżyć ich do przejęcia Activision Blizzard. To między innymi:

 • Honorowanie wszystkich wcześniejszych ustaleń oraz umów, podpisanych przez Activision Blizzard.
 • Wydawanie Call of Duty na PlayStation o 3 lata dłużej niż wynoszą aktualne zobowiązania.
 • Gwarancja, że Call of Duty będzie wydawane na PlayStation przez co najmniej 10 lat.
 • Bycie neutralnym w negocjacjach związkowych w Activision Blizzard.
 • Zapłacenie Activision Blizzard 3 mld dolarów, gdyby transakcja ostatecznie nie została sfinalizowana.

Sony na razie nie skomentowało tej oferty. Natomiast prezydent Microsoft — Brad Smith — powiedział w rozmowie z New York Times, że jeśli transakcja upadnie, to postawi to duży znak zapytania na podobnych przejęciach w nadchodzących latach. Jego zdaniem, gdyby próba wykupu odbyła się 4 lata temu, to już dawno sprawa byłaby szczęśliwe zakończona i nikt nie robiłby problemów.

Na ten moment Microsoft potrzebuje zgody aż 16 urzędów. Zgodę na przejęcie wyraziły tylko Brazylia i Arabia Saudyjska, a wkrótce to samo powinna zrobić też Serbia. Największą przeszkodą są na ten moment Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Unia Europejska.

 
 

Źródło: https:

Revolut ukarany. Zarzuty dotyczą m.in. obsługi klienta

Dodano: 17.11.2022 21:47 | 30 odsłon | 0 komentarzy


Revolut ukarany. Zarzuty dotyczą m.in. obsługi klienta

Revolut został poddany kontroli ze strony Banku Litwy. W toku postępowania dopatrzono się niedociągnięć, za które fintech został ukarany ostrzeżeniem oraz grzywną.

Revolut to brytyjski fintech, który świadczy swoje usługi na terenie Unii Europejskiej (w tym w Polsce) za pośrednictwem oddziału na Litwie. Ich licencjonodawcą i nadzorcą jest Bank Litwy. Ten w ostatnim czasie przeprowadził kontrolę litewskiego Revoluta i wykazał występujące w fintechu przykłady naruszenia prawa.

Jak możemy przeczytać na łamach serwisu cashless.pl, Revolut ma problemy z przestrzeganiem terminów odpowiedzi na wnioski swoich klientów.

Na porządku dziennym są też niekompletne odpowiedzi na reklamacje. Kontakt z Revolutem za pomocą czatu w aplikacji często wymaga ogromnej cierpliwości. Z kolei gdy klient Revoluta nie odpowie przez kilka minut konsultantowi na czacie, ten potrafi zamknąć rozmowę. To wszystko spowodowało, że Bank Litwy nałożył na Revoluta karę ostrzeżenia.

Drugie przewinienie Revoluta to opóźnienie w złożeniu rocznego sprawozdania finansowego do Banku Litwy. Fintech musi za to zapłacić 70 tysięcy euro grzywny (około 329 tys. zł). Ta kara jest równie "dotkliwa", jak ostrzeżenie za jakość komunikacji z klientami.

 
 

Źródło: https:

Unijny akt o usługach cyfrowych wchodzi w życie

Dodano: 16.11.2022 20:25 | 33 odsłon | 0 komentarzy


Unijny akt o usługach cyfrowych wchodzi w życie

Akt o usługach cyfrowych właśnie wszedł w życie. To zbiór nowych unijnych przepisów, które dotyczą platform internetowych działających na obszarze UE oraz wszystkich innych usług cyfrowych, łączących konsumentów z towarami, usługami lub treściami.

16 listopada 2022 roku wszedł w życie unijny akt o usługach cyfrowych. Jest to przełomowy zbiór nowych przepisów, których celem jest zapewnienie bezpieczniejszego i bardziej rozliczalnego środowisko internetowe.

Akt o usługach cyfrowych ma zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami. Ustanowiono w nim nowe, szeroko zakrojone obowiązki dla platform internetowych w zakresie ograniczania szkodliwych zjawisk i przeciwdziałania zagrożeniom w Internecie, wprowadzono silne zabezpieczenia praw użytkowników stosownych usług, a także objęto platformy cyfrowe jedynymi w swoim rodzaju ramami dotyczącymi przejrzystości i rozliczalności. Opracowany jako jednolity dla całej UE zbiór przepisów, akt ten ma zapewnić nowe możliwości ochrony użytkowników, a przedsiębiorstwom zagwarantuje pewność prawa na całym jednolitym unijnym rynku.

Nowe obowiązki podmiotów świadczących usługi cyfrowe

Wprowadzane w życie regulacje obejmują nowy, kompleksowy zbiór przepisów dla podmiotów świadczących internetowe usługi pośrednictwa, określających w jaki sposób muszą one opracowywać swoje usługi i procedury. Zapisane są w nich również nowe obowiązki w zakresie ograniczania rozpowszechniania nielegalnych treści i nielegalnych produktów w Internecie, zwiększenia ochrony małoletnich oraz zapewnienia użytkownikom większego wyboru i lepszych informacji. Obowiązki poszczególnych podmiotów działających w Internecie odpowiadają ich roli, wielkości oraz wpływowi, jaki mają w ekosystemie internetowym. Szczegóły .

Wszyscy pośrednicy internetowi będą musieli przestrzegać nowych, szeroko zakrojonych obowiązków w zakresie przejrzystości w celu zwiększenia rozliczalności i nadzoru, na przykład za pomocą nowego mechanizmu sygnalizowania nielegalnych treści. Dla platform liczących ponad 45 mln użytkowników wprowadzono specjalny system. W przypadku takich platform lub wyszukiwarek internetowych dodatkowe obowiązki obejmują szeroko zakrojone roczne oceny ryzyka wystąpienia szkodliwych zjawisk związanych z ich usługami – na przykład w odniesieniu do narażenia na nielegalne treści lub towary lub rozpowszechniania dezinformacji. Zgodnie z aktem o usługach cyfrowych konieczne będzie wprowadzenie przez takie duże podmioty środków ograniczających takie ryzyko. Podmioty te będą również podlegać niezależnemu audytowi świadczonych przez nie usług oraz wprowadzonych przez nie środków.

Mniejsze platformy i przedsiębiorstwa typu startup będą objęte ograniczonym zakresem obowiązków i specjalnymi wyłączeniami z niektórych przepisów, ale przede wszystkim mają skorzystać ze zwiększonej jasności i pewności prawa ułatwiającej prowadzenie działalności na całym jednolitym rynku UE.

Zwiększone zabezpieczenia praw podstawowych w Internecie

Nowe przepisy chronią prawa podstawowe użytkowników w UE również w środowisku internetowym. Nowe gwarancje wolności wypowiedzi mają ograniczyć arbitralne decyzje platform dotyczące moderowania treści i zapewnić użytkownikom nowe sposoby podejmowania świadomych działań przeciwko platformie, w przypadku gdy ich treści podlegają moderacji. Użytkownicy platform internetowych będą mieli teraz do dyspozycji różne możliwości kwestionowania decyzji dotyczących moderowania, w tym również wtedy, gdy podstawę tych decyzji stanowią warunki korzystania z usług określone przez platformy. Użytkownicy mogą złożyć skargę bezpośrednio do platformy, zwrócić się do pozasądowego organu rozstrzygania sporów lub skierować sprawę do sądu.

Nowe przepisy wymagają również, by warunki korzystania z usług platform były przedstawiane w jasny i zwięzły sposób oraz by respektowały prawa podstawowe użytkowników. Bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe będą ponadto musiały przeprowadzić kompleksową ocenę zagrożeń dla praw podstawowych, w tym wolności wypowiedzi, ochrony danych osobowych oraz wolności i pluralizmu mediów w Internecie, a także praw dziecka.

Nowe uprawnienia nadzorcze Komisji Europejskiej

Akt o usługach cyfrowych ustanawia bezprecedensowy poziom nadzoru publicznego nad platformami internetowymi w całej Unii, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Komisja Europejska otrzymała uprawnienia do bezpośredniego nadzorowania bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych, czyli przedsiębiorstw, które indywidualnie docierają do ponad 10% ludności UE, czyli około 45 mln osób

Ponadto każde państwo członkowskie ma obowiązek wyznaczyć koordynatora ds. usług cyfrowych, który będzie sprawował nadzór nad innymi podmiotami objętymi zakresem aktu o usługach cyfrowych, a także nad bardzo dużymi platformami i wyszukiwarkami internetowymi w odniesieniu do kwestii, które nie mają znaczenia systemowego. Koordynatorzy krajowi i Komisja Europejska będą współpracować w ramach Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych. Ustanowione zostaną ogólnounijne mechanizmy współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją.

Komisja powoła do życia europejskie centrum ds. przejrzystości algorytmów (ECAT, European Centre for Algorithmic Transparency), które będzie wspierać jej funkcje nadzorcze dzięki wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy fachowej z wielu dziedzin. Centrum to ma zapewnić wsparcie w postaci ocen dotyczących tego, czy funkcjonowanie systemów algorytmicznych jest zgodne z wymogami w zakresie zarządzania ryzykiem, które akt o usługach cyfrowych nakłada na bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe. Wszystko w celu zapewnienia bezpiecznego, przewidywalnego i wiarygodnego środowiska internetowego.

Kolejne kroki

Po wejściu w życie aktu o usługach cyfrowych, platformy internetowe będą miały trzy miesiące (do 17 lutego 2023 roku) na zgłoszenie liczby aktywnych użytkowników końcowych swoich stron internetowych. Komisja zachęca również wszystkie platformy internetowe do powiadomienia jej o opublikowanej liczbie użytkowników. Na podstawie zgłoszonych liczb użytkowników Komisja Europejska oceni, czy daną platformę należy wyznaczyć jako bardzo dużą platformę internetową lub bardzo dużą wyszukiwarkę internetową.

Po podjęciu przez Komisję powyższej decyzji, dany podmiot będzie miał cztery miesiące na zapewnienie zgodności z wymogami nałożonymi w akcie o usługach cyfrowych, w tym na przeprowadzenie pierwszej rocznej oceny ryzyka i przekazanie jej Komisji. Państwa członkowskie UE będą musiały wyznaczyć swoich koordynatorów ds. usług cyfrowych do 17 lutego 2024 roku, który stanowi dzień rozpoczęcia pełnego stosowania aktu o usługach cyfrowych w odniesieniu do wszystkich objętych nim podmiotów.

 
 

Źródło: https:

Szef Polskiej Agencji Kosmicznej: 10 lat w ESA to dynamiczny rozwój polskiego sektora kosmicznego

Dodano: 14.11.2022 7:50 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W czasie 10 lat obecności Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) udało się rozwinąć nową gałąź gospodarki - powiedział PAP prezes Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA prof. Grzegorz Wrochna. Państwem członkowskim ESA Polska została 19 listopada 2012 r.

Źródło: https:

Microsoft trafia na przeszkody w sprawie przejęcia Activision Blizzard

Dodano: 09.11.2022 8:26 | 30 odsłon | 0 komentarzy


Microsoft trafia na przeszkody w sprawie przejęcia Activision Blizzard

Microsoft ma kolejne problemy, które pod znakiem zapytania stawiają ewentualne przejęcie Activision Blizzard. Tym razem na drodze amerykańskiej korporacji stanęli europejscy urzędnicy.

Microsoft wciąż optymistycznie podchodzi do kwestii przejęcia Activision Blizzard. Trudno jednak nie zauważyć, że cała transakcja napotyka na coraz większe problemy, które pod znakiem zapytania stawiają ostateczną finalizację. Tym razem przeszkodą okazali się europejscy urzędnicy.

Unia Europejska rusza ze śledztwem

Urzędnicy z Unii Europejskiej przyjrzeli się wstępnie transakcji przejęcia Activision Blizzard i na razie nie wydali zgody na jej finalizację. Zdaniem Urzędu ds. Konkurencji i Rynków Microsoft może w przyszłości zablokować dostęp do gier AAA (np. Call of Duty) na innych platformach.

Wstępne dochodzenie sugeruje, że Microsoft może mieć możliwość, a także potencjalną motywację ekonomiczną, do angażowania się w strategie blokowania dostępu wobec konkurencyjnych dystrybutorów gier, takie jak uniemożliwianie tym firmom rozpowszechniania gier Activision Blizzard na konsole lub pogorszenie warunków korzystania z tych gier wideo lub dostępu do nich.

- czytamy w oświadczeniu europejskich urzędników.

Dlatego też Unia Europejska uruchomiła drugą fazę dochodzenia, która będzie bardziej szczegółowa. W ten sposób urzędnicy chcą mieć pewność, że ewentualne przejęcie Activision Blizzard nie postawi Microsoft w zbyt mocnej pozycji względem konkurentów. Ostateczna decyzja ma zapaść 23 marca 2023 roku.

Microsoft zdążył już odpowiedzieć na oświadczenie Unii Europejskiej. Firma z Redmond przyznała, że dalej z nimi współpracuje. Jednocześnie rzecznik amerykańskiej korporacji sugeruje, kto jest powodem wątpliwości urzędników, wskazując na PlayStation.

Kontynuujemy pracę z Komisją Europejską nad kolejnymi krokami oraz nad rozwiązaniem wszelkich uzasadnionych obaw dotyczących rynku. Sony, jako lider branży, mówi, że martwi się o Call of Duty, ale my zobowiązaliśmy się do udostępnienia tej samej gry tego samego dnia na Xboksach i PlayStation. Chcemy, by ludzie mieli większy dostęp do gier, a nie mniejszy.

- skomentował sprawę rzecznik Microsoftu.

Większość ekspertów przekonuje, że Microsoft ostatecznie otrzyma wszystkie zgody i za niemal 70 mld dolarów zakupi Activision Blizzard. Jednak, jak widać, będzie to wymagało od firmy z Redmond nieco większego wysiłku.

 
 

Źródło: https:

Revolut z nowością w aplikacji. Polacy będą korzystać

Dodano: 02.11.2022 8:06 | 33 odsłon | 0 komentarzy


revolut na smartfonie

Revolut poszerza aplikację o funkcję komunikatora. Jak wyjaśnia fintech, nowość powstała głównie po to, by klienci mogli przesyłać między sobą wiadomości, gdy proszą o szybki przelew lub wysyłają sobie pieniądze.

Wprowadzenie nowej funkcji chatu w aplikacji Revolut uzasadnia wnioskami z własnego badania Revolut Money Report z października 2022 r. Wynika z niego, że 70% Polaków mówienie o pieniądzach sprawia trudności. Wiadomości wysyłane w aplikacji mają spowodować, że rozmowy o finansach przestaną być niezręczne, a jednocześnie wszystkie konwersacje będą zapisane w jednym miejscu. Do treści można dodać gify i naklejki.

By skorzystać z funkcji, wystarczy wejść w zakładkę Przelewy w aplikacji Revolut. Okienko chatu otworzy się niezwłocznie po wybraniu jednej z osób na liście kontaktów. Czat jest integralnym elementem usługi Przelewy, nie ma więc potrzeby otwierać żadnych dodatkowych okienek.

chat w aplikacji Revolut

Wysyłanie wiadomości na chacie jest proste – po wpisaniu jej treści i dotknięciu ikonki niebieskiej strzałki, wiadomość jest wysyłana. W tym samym momencie odbiorca otrzymuje na swoim telefonie powiadomienie o nowej wiadomości.  

Revolut przekonuje, że chat jest bezpieczny, a  wszystkie wiadomości na czacie są szyfrowane. Klienci, jeśli nie chcą używać funkcji czatu, mogą łatwo dezaktywować ją w ustawieniach, w sekcji Prywatność. Ponadto, mogą zablokować w funkcji czatu innych klientów. 

Funkcja komunikatora nie jest obecnie dostępna dla klientów aplikacji dla dzieci (Revolut<18). Chat może być używany wyłącznie pomiędzy klientami Revolut z krajów Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, którzy posiadają swoje numery telefonów i historię transakcji.

Klienci, by skorzystać z funkcji chatu, muszą zaktualizować aplikację Revolut co najmniej do wersji 8.72 (na iOS lub Android).

 
 

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 itblog24.com  - wszelkie prawa zastrzeżone