sobota, 04 lutego 2023 r.  Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Wiadomości z tagiem Internet  RSS
Nigeryjski przekręt wciąż skuteczny. Polka straciła 4500 zl

Dodano: 02.02.2023 13:28 | 14 odsłon | 0 komentarzy


Obiecywano jej kokosy, lecz mieszkance Sądecczyzny przyszło obejść się smakiem. Nie tylko nie otrzymała pieniędzy, lecz straciła również sporo swoich oszczędności.

W kontaktach z nieznajomymi przez Internet zawsze trzeba stosować zasadę ograniczonego zaufania. Czasem jednak pojawia się tak dobra oferta, że przyćmiewa wszelki zdrowy rozsądek. Mieszkanka Sądecczyzny dała się zmanipulować oszustom i padła ofiarą tzw. oszustwa nigeryjskiego.

Chciała dostać spadek po majętnym nieznajomym. Straciła 4,5 tysiąca złotych

Swego czasu popularne było oszustwo "na nigeryjskiego księcia", polegające na tym, że internauci dostawali wiadomości e-mail od rzekomego księcia z Nigerii. Nadawca podawał się za osobę obrzydliwie bogatą, która z jakiegoś powodu chce podzielić się z innymi swoim majątkiem.

Podobna sytuacja przytrafiła się mieszkance Sądecczyzny, z którą za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych skontaktowała się nieznajoma osoba. Z opowieści nieznanego profilu wynikało, że w jego posiadaniu znajduje się znaczny majątek, lecz nie ma nikogo, z kim mógłby się nim podzielić. Oszuści zaoferowali kobiecie spadek w wysokości 250 tysięcy euro, jednak warunkiem otrzymania tych pieniędzy była zapłata za wystawienie niezbędnych dokumentów. 

Po dopełnieniu kilku formalności, nieświadoma ofiara została poproszona o uiszczenie opłaty na numer konta rzekomego notariusza. Po przelaniu 4,5 tysiąca złotych na wskazany rachunek, kontakt z nieznajomym z Internetu nagle się urwał. Dopiero wtedy do kobiety dotarło, że padła ofiarą oszustwa i postanowiła zgłosić sprawę na policję, która aktualnie bada wszystkie okoliczności przestępstwa.

 
 

Źródło: https:

TECHKO® ModularDC – modułowa budowa obiektów typu data center

Dodano: 30.01.2023 12:17 | 24 odsłon | 0 komentarzy


TECHKO® ModularDC – modułowa budowa obiektów typu data center

W 2020 roku około 10% wszystkich danych było tworzonych i przetwarzanych poza dużymi centrami danych lub rozwiązaniami związanymi z tak zwaną chmurą publiczną. Prognozy firmy Gartner wskazują na szybki wzrost tej liczby. Firma ta przewiduje, że wskaźnik ten wzrośnie do poziomu 75% w 2025 roku.

W rezultacie tych zmian rynek tak zwanych brzegowych centrów danych, przetwarzających dane „blisko” klienta (ang. edge computing), ma osiągnąć skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR, ang. compound annual growth rate) na poziomie 21,4%, zwiększając się z wartości 7,2 mld USD w 2021 roku do 19,1 mld USD do 2026 roku. Oznacza to wzrost o 165% w ciągu zaledwie sześciu lat.

Wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym w strukturze obiektów typu data center i wymaganiom technicznym stawianym przez wdrażanie nowych technologii ICT takich jak:

 • rozwiązania chmurowe (ang. cloud computing),
 • sieci telekomunikacyjne pracujące w standardzie 5G,
 • sztuczna inteligencja (AI, ang. artificial intelligence),
 • Internet rzeczy (IoT, ang. Internet of Things),
 • uczenie maszynowe (ML, ang. machine learning).

które są motorem zmian związanych z tak dynamicznym rozwojem brzegowego przetwarzania danych, firma TECHKO® wprowadza w 2023 roku na polski rynek rozwiązanie TECHKO® ModularDC.

TECHKO® ModularDC to uzupełnienie oferty w segmencie obiektów typu data center. Tego typu obiekty wykonywane były dotychczas na polskim rynku głównie w tradycyjnej technologii budowlanej lub rzadziej kontenerowej (często mylnie określanej w mediach jako modułowej). Taka sytuacja wiązała się z trudnym wyborem pomiędzy jakością i funkcjonalnością oferowaną przez rozwiązania tradycyjne a krótkim terminem realizacji inwestycji charakteryzującym rozwiązania kontenerowe.

TECHKO® ModularDC to propozycja dla firm, które chcą zbudować nowy obiekt typu data center, zaspakajając swoje potrzeby informatyczne w tym zakresie, lub chcą świadczyć usługi komercyjne związane z:

 • kolokacją systemów,
 • przechowywaniem danych,
 • usługami (np. saas, paas, iaas itp.) świadczonymi w tzw. „chmurze”,
 • brzegowym przetwarzaniem danych,

i potrzebują obiektu wybudowanego w krótkim czasie, w sensownym budżecie i „blisko” klienta.

TECHKO® ModularDC to również propozycja dla firm, które potrzebują zmodyfikować swoje dotychczasowe rozwiązania:

 • informatyczne – na przykład ze względów ekonomicznych, strategicznych nie chcą migrować swoich aplikacji do chmury publicznej i chcą stworzyć własne środowisko chmurowe,
 • telekomunikacyjne  na przykład muszą zwiększyć możliwość przetwarzania danych „blisko” klienta lub rozszerzyć możliwości związane z cache’owaniem danych wykorzystywanych przez klientów Internetu,

lub potrzebują rozwiązań skalowalnych, łatwych do rozbudowy w przyszłości, spełniających wysokie wymagania techniczne i funkcjonalne.

TECHKO® ModularDC to kompleksowe rozwiązanie związane z projektowaniem i budową obiektów typu data center, wykorzystujące do tego celu modułową technologię budowy budynków. Rozwiązanie nasze stanowi swoistą innowację, łączącą wysoką jakość i trwałość budownictwa tradycyjnego z szybkością realizacji i mobilnością systemów kontenerowych.

Elementem nośnym konstrukcji budynku, wykonanego według założeń technicznych i funkcjonalnych TECHKO® ModularDC, jest stalowy moduł spawany z profili konstrukcyjnych o przekrojach wynikających z wykonywanych dla każdego projektu obliczeń statycznych (Rys.1). Konstrukcja stalowa jest zabezpieczona antykorozyjnie i ognioochronnie.

Rys.1 Maksymalne wymiary modułu stosowanego w rozwiązaniu TECHKO® ModularDC
Rys.1 Maksymalne wymiary modułu stosowanego w rozwiązaniu TECHKO® ModularDC

Technologia budowlana obiektu typu TECHKO® ModularDC wykorzystuje wystandaryzowane i powtarzalne elementy (moduły), za pomocą których można tworzyć większą całość o parametrach, powstającej w ten sposób jednolitej instancji budynku, dopasowanych do zdefiniowanych założeń projektu, oczekiwań i wymagań klienta. Pojedynczy moduł konstrukcji budynku może mieć powierzchnię nawet do 110 m2, przy maksymalnej wysokości brutto 4,2 metra.

Rozwiązanie TECHKO® ModularDC, dzięki zastosowaniu konstrukcji stalowej jako elementu nośnego, charakteryzuje się o połowę mniejszym ciężarem, niż taki sam fragment budynku wybudowany w technologii tradycyjnej. Ta cecha naszego rozwiązania znacząco zwiększa paletę możliwych rozwiązań związanych z nadbudową czy dobudową do istniejącego budynku (Rys.2).

Rys.2 Przykładowe możliwości nadbudowy, dobudowy do budynku głównego rozwiązania TECHKO® ModularDC
Rys.2 Przykładowe możliwości nadbudowy, dobudowy do budynku głównego rozwiązania TECHKO® ModularDC

TECHKO® ModularDC daje również możliwość posadowienia nowej przestrzeni obiektu typu data center, na przykład na wewnętrznych dziedzińcach budynków czy w sąsiedztwie głównego budynku firmy, z którym komunikacja zostanie zapewniona poprzez funkcjonalny łącznik. Taka rozbudowa przebiega zazwyczaj bez zakłócania codziennej pracy działającej placówki (głównego budynku) i może być dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą rozbudować, wymienić lub dostosować do nowych potrzeb i wyzwań swoją infrastrukturę informatyczną.

Konstrukcja budynku TECHKO® ModularDC nie stwarza żadnych ograniczeń projektowych i wykonawczych dla stosowanych w tego typach obiektów systemów infrastruktury technicznej, takich jak: systemy zasilania energetycznego, systemy wentylacji i chłodzenia, w tym coraz szerzej stosowane rozwiązania tzw. liquid cooling’u zarówno w rozwiązaniach zanurzeniowych (ang. Immersion Cooling), jak i DLC (ang. Direct Liquid Cooling), a także systemy pożarowe, bezpieczeństwa, nadzoru i automatyki. Infrastruktura ta jest projektowana i wykonywana zgodnie ze zdefiniowanymi oczekiwaniami klienta, wymaganiami opisanymi w normach EN50600, TIA-942 czy zaleceniami opracowanymi przez Uptime Institute. Zarówno projekt jak i późniejsza realizacja inwestycji może być, na zlecenie klienta, certyfikowana.

Rozwiązanie TECHKO® ModularDC posiada zgodność Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) z postanowieniami normy PN-EN 1090-2 dla klasy wykonania konstrukcji EXC3. Spełnienie wymagań normy jest obowiązkowe dla wszystkich wykonawców konstrukcji stalowych chcących wprowadzić na rynek unijny swoje wyroby. Norma opisuje między innymi zasady wykonywania konstrukcji, poczynając od doboru i zakupu materiałów, poprzez procesy realizacji, po kontrolę jakości wykonania. Jej zapisy odnoszą się również do uprawnień zawodowych jakie muszą spełniać osoby: realizujące prace przy wykonaniu konstrukcji, sprawujące nadzór oraz przeprowadzające kontrolę jakości wykonanych prac.

Konstrukcje wszystkich przegród modułów posiadają certyfikat odporności ogniowej w klasie REI120, co dla konstrukcji obiektów typu data center jest warunkiem koniecznym.

Wysoki stopień prefabrykacji (przygotowanie budynku TECHKO® ModularDC i instalacja jego infrastruktury technicznej w warunkach zakładu produkcyjnego), skalowalność oraz niezależność realizacji inwestycji od warunków atmosferycznych to cechy, które znacząco wpływają na skrócenie czasu inwestycji. W przypadku realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, prefabrykacja budynku i jego wyposażanie rozpoczyna się już w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, co pozwala na znaczne skrócenie procesu inwestycyjnego, nawet do 50% (Rys.3).

Rys.3 Porównanie scenariuszy realizacji inwestycji dla rozwiązania modułowego i tradycyjnego
Rys.3 Porównanie scenariuszy realizacji inwestycji dla rozwiązania modułowego i tradycyjnego

Takie nowatorskie podejście do realizacji inwestycji pozwala na uzyskanie przez klienta wielu korzyści, które będą miały wpływ na sprawną i efektywną realizację inwestycji, a następnie na jej właściwą, zgodną z oczekiwaniami klienta, eksploatację.

Dla zobrazowania możliwości budowy modułowych data center zgodnie z zasadami TECHKO® ModularDC przedstawiamy poniżej rozwiązanie, w wersji wykonanej z jednego modułu dla 10 szaf rack 800x1200. Moduł jest wykonany w całości w fabryce łącznie z jego zewnętrzną elewacją. Na miejscu wykonywany jest montaż baterii do zasilaczy UPS i siłowni DC, podłączenie zewnętrznych kabli zasilania energetycznego, zewnętrznego agregatu i światłowodów. Rozwiązanie można w prosty sposób rozbudować o kolejne 10 szaf poprzez dołożenie drugiego modułu (Rys.4). Rozbudowa zostanie wykonana w ten sposób, że z zewnątrz budynek będzie wyglądał jako jedna, spójna całość.

Rys.4 Dwumodułowa wersja obiektu, 10+10 szaf rack, rozwiązania TECHKO® ModularDC
Rys.4 Dwumodułowa wersja obiektu, 10+10 szaf rack, rozwiązania TECHKO® ModularDC

Drugim przykładem (Rys.5) jest dziesięciomodułowy obiekt data center (10 modułów o wymiarach 4,1 x 16,1 m), składający się z trzech wydzielonych stref funkcjonalnych:

 • Strefa administracyjno-biurowa (1 moduł) z dwoma stanowiskami pracy, magazynem IT, pomieszczeniem zapasu zewnętrznych kabli światłowodowych, węzłem sanitarnym, magazynem opakowań i powierzchni rozpakowywania sprzętu instalowanego w komorach IT.
 • Strefa pomieszczeń IT (7 modułów, 4 kioski dla 104 szaf rack 800x1200mm), zawierająca również śluzę, magazyn i butlownię sytemu gaszenia gazem.
 • Powierzchnia przeznaczona dla urządzeń zasilania energetycznego (2 moduły) z oddzielnym wejściem i wydzielonymi pomieszczeniami dla akumulatorów, rozdzielni, siłowni DC i zasilaczy UPS.

Powierzchnia całkowita budynku wynosi około 685 m2.

Rys. 5 Dziesięciomodułowy obiekt dla 104 szaf rack rozwiązania TECHKO® ModularDC
Rys. 5 Dziesięciomodułowy obiekt dla 104 szaf rack rozwiązania TECHKO® ModularDC

Ważnym elementem jest również atrakcyjny wygląd obiektów projektowanych zgodnie z zasadami TECHKO® ModularDC. Osoba postronna, która nie brała udziału w realizacji projektu, a zobaczyła go dopiero po jego zakończeniu, nie jest w stanie znaleźć cech świadczących o modułowej konstrukcji obiektu. Sam obiekt stanowi jedną całość i wygląda jak wybudowany metodą tradycyjną, o czym najlepiej świadczy poniższy rysunek (Rys.6).

Rys.6 Przykładowy wygląd zewnętrzny wielomodułowego obiektu jednego z projektów TECHKO® ModularDC
Rys.6 Przykładowy wygląd zewnętrzny wielomodułowego obiektu jednego z projektów TECHKO® ModularDC

Podsumowując przedstawione powyżej treści, rozwiązanie TECHKO® ModularDC charakteryzuje się następującymi cechami:

 • do 50% krótszym czasem inwestycji względem technologii tradycyjnej,
 • do 90% zakresem prac wykonywanym w zakładzie produkcyjnym,
 • mobilnością i skalowalnością rozwiązania,
 • kompletnością rozwiązania, optymalizacją prowadzonych prac (zakres, czas, jakość),
 • gwarancją ceny, brakiem dodatkowych kosztów związanych z robotami dodatkowymi i błędami projektowymi,
 • gwarantowaną jakością produktu uzyskiwaną w kontrolowanych warunkach zakładu produkcyjnego,
 • ograniczonym do niezbędnego minimum zakresem tradycyjnych prac budowlanych,
 • istotnie niższymi kosztami nadzoru inwestorskiego,
 • minimalnym wpływem realizacji inwestycji na jej bezpośrednie otoczenie (szczególnie istotne w lokalizacjach silnie zurbanizowanych),
 • niskim zużyciem energii w procesie inwestycyjnym,
 • niskimi kosztami eksploatacji obiektu,
 • stosowaniem ekologicznych rozwiązań.

Rozwiązanie TECHKO® ModularDC wpisuje się również w założenia Europejskiego Zielonego Ładu poprzez:

 • ograniczenie śladu węglowego,
 • wysoki udział materiałów z recyklingu,
 • ograniczenie emisji pyłów i zużycia wody,
 • gospodarkę materiałową o obiegu zamkniętym,
 • wysoką efektywność energetyczną i procesową.

Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem TECHKO® ModularDC, chętnych do pogłębienia wiedzy na jego temat, zapraszamy do e-mailowego (modulardc@techko.eu) lub telefonicznego <(a href="tel:+48 22 868 17 35">+48 22 868 17 35) kontaktu z przedstawicielami firmy TECHKO®.

Materiał reklamowy firmy TECHKO®.

Źródło: https:

Dzięki MAME do grona emulowanych urządzeń na Internet Archive dołączają... stare kalkulatory

Dodano: 29.01.2023 16:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Zapewne niewielu z nas orientuje się, że na stronie Internet Archive możemy nie tylko przeglądać kopie stron internetowych, ale też pokaźną liczbę emulatorów wielu starych urządzeń. Za większość z nich odpowiada MAME. Jest to platforma, służąca do emulowania różnego rodzaju retro sprzętów. Stara się jak najwierniej oddawać działanie oryginalnych. Do ich kolekcji dołączyły właśnie stare kalkulatory.

Źródło: https:

Netia ma promocję na Internet dla firm. Zaoszczędzisz połowę ceny

Dodano: 25.01.2023 14:44 | 39 odsłon | 0 komentarzy


Netia ma promocję na Internet dla firm. Zaoszczędzisz połowę ceny

Netia uruchomiła promocję skierowaną do małych i średnich firm. W jej ramach można dostać 50% rabat na cały okres trwania umowy na symetryczny Biznesowy Dostęp do Internetu wraz z usługą Netia Cloud Firewall.

Biznesowy Dostęp do Internetu Netii (Netia BDI) to szybkie, symetryczne łącze, dla którego gwarantowana jest przepływność, niezawodność i wysokie SLA. Operator zapewnia, że światłowodowe BDI zapewnia elastyczne, niemal nieograniczone zwiększanie pasma (nawet do 100 Gb/s) wraz z rozwojem potrzeb danej firmy.

Z kolei usługa Netia Cloud Firewall to nowość w ofercie operatora, która zapewnia ochronę sieci LAN klientów, między innymi przed złośliwym oprogramowaniem czy próbami włamania. Rozwiązanaie to umożliwia też kontrolę dostępu do wybranych aplikacji dla pracowników, blokowanie dostępu do określonych stron internetowych, a także filtrowanie ruchu internetowego z określonych krajów, na przykład z Rosji. Dzięki wykorzystaniu środowiska wirtualnego, uruchomienie i konfiguracja Cloud Firewall’a przebiega w bardzo sprawnie, a zarządzanie usługą spoczywa całkowicie po stronie Netii.

 

W ramach nowej promocji, pakiet Netia BDI + Netia Cloud Firewall oferowany jest z 50% rabatem przez cały okres umowy. Obejmuje on łącza o prędkości do 300 Mb/s. Do ochrony sieci LAN podłączonych do Internetu szybszymi łączami, Netia proponuje rozwiązanie Netia Managed UTM.

Netia dla firm promocja baner

Cena usługi BDI jest ustalana indywidualnie przez specjalistów Netii po weryfikacji możliwości technicznych i potrzeb danego klienta. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.netia.pl.

 
 

Źródło: https:

Jaki powinien być internet dla gracza?

Dodano: 25.01.2023 12:51 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Internet dla graczy to popularna nazwa handlowa ofert o najwy#x17C;szych pr#x119;dko#x15B;ciach wysy#x142;ania i pobierania. Czy faktycznie pr#x119;dko#x15B;#x107; to wszystko i jakich parametr#xF3;w od us#x142;ugi internetu wymaga#x107; powinni gracze?

Źródło: https:

Vectra i Multimedia z awarią. Są problemy z Internetem (aktualizacja)

Dodano: 24.01.2023 19:40 | 44 odsłon | 0 komentarzy


Vectra i Multimedia z awarią. Są problemy z Internetem

Klienci Vectry i Multimedia Polska zgłaszają problemy z Internetem. Niby działa, ale jednak bardzo wolno.

Dziś (23 stycznia 2023 roku) około godziny 16:00 w serwisie Downdetector.pl wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących Vectry oraz kupionej przez nią spółki Multimedia Polska. Klienci tego operatora skarżą się na problemy z Internetem. Polegają one na tym, że prędkość, z której mogą korzystać użytkownicy, jest bardzo mała. Dotyczyć ma to przede wszystkim wschodniej części naszego kraju.

Czy ktoś z Multimediów raczy wreszcie klientów poinformować, co się dzieje? Dlaczego Multimedia ignorują klientów? Na stronie MM nie ma żadnych informacji o awariach, same reklamy pakietów. Profil na TT zawiera 1 post z 2013 roku. To kpiny!

Rzeszów internet spadł do 0.53 mb/s.

Augustów. 2mbit przy dobrych wiatrach. Chyba cała ściana wschodnia leży…

W Rzeszowie na ul. Broniewskiego Internet prawie nie działa, zwykłe strony www ładują się 10x dłużej, dodzwonić do Vectry oczywiście się nie da...

0.2 download, 35mb upload. Rzeszów.
Tragedia.

– czytamy w komentarzach na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Liczba zgłoszeń nie jest bardzo duża, jednak problemy trwają już 3 godziny i nie wiadomo kiedy ustąpią. Nie znamy również przyczyn spowolnienia Internetu u zgłaszających, a zapewne nie tylko u nich.

Vectra awaria wykres

Multimedia Polska awaria wykres

Aktualizacja:

Z wykresów na stronie downdetector.pl wynika, że problemy z dostępem do Internetu w sieciach Vectra i Multimedia Polska ustąpiły około godziny 1:00 w nocy. Jednak od kilku godzin użytkownicy Internetu Multimediów ponownie zgłaszają problemy z działaniem usługi.

Infolinia operatora podała, że problemy mają zostać usunięte do godziny 23:00 (24.01.2023).

Dostałem info że awaria na serwerach i do 23 ma zostać to naprawione, osobiście uważam że to ściema bo wczoraj (23.01) było to samo a info było że światłowód przerwali im. Awaria ma dotyczyć południowo wschodniej polski :) ZOBACZYMY co jutro wymyślą :)

– informuje jeden ze zgłaszających na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Multimedia Polska awaria wykres2

 
 

Źródło: https:

Vectra i Multimedia z awarią. Są problemy z Internetem

Dodano: 23.01.2023 19:06 | 43 odsłon | 0 komentarzy


Vectra i Multimedia z awarią. Są problemy z Internetem

Klienci Vectry i Multimedia Polska zgłaszają problemy z Internetem. Niby działa, ale jednak bardzo wolno.

Dziś (23 stycznia 2023 roku) około godziny 16:00 w serwisie Downdetector.pl wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących Vectry oraz kupionej przez nią spółki Multimedia Polska. Klienci tego operatora skarżą się na problemy z Internetem. Polegają one na tym, że prędkość, z której mogą korzystać użytkownicy, jest bardzo mała. Dotyczyć ma to przede wszystkim wschodniej części naszego kraju.

Czy ktoś z Multimediów raczy wreszcie klientów poinformować, co się dzieje? Dlaczego Multimedia ignorują klientów? Na stronie MM nie ma żadnych informacji o awariach, same reklamy pakietów. Profil na TT zawiera 1 post z 2013 roku. To kpiny!

Rzeszów internet spadł do 0.53 mb/s.

Augustów. 2mbit przy dobrych wiatrach. Chyba cała ściana wschodnia leży…

W Rzeszowie na ul. Broniewskiego Internet prawie nie działa, zwykłe strony www ładują się 10x dłużej, dodzwonić do Vectry oczywiście się nie da...

0.2 download, 35mb upload. Rzeszów.
Tragedia.

– czytamy w komentarzach na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Liczba zgłoszeń nie jest bardzo duża, jednak problemy trwają już 3 godziny i nie wiadomo kiedy ustąpią. Nie znamy również przyczyn spowolnienia Internetu u zgłaszających, a zapewne nie tylko u nich.

Vectra awaria wykres

Multimedia Polska awaria wykres

 
 

Źródło: https:

Z mobilnej sieci Orange korzysta pięciu operatorów wirtualnych

Dodano: 19.01.2023 14:23 | 30 odsłon | 0 komentarzy


Z mobilnej sieci Orange korzysta pięciu operatorów wirtualnych

Orange chwali się, że z pomarańczowej sieci mobilnej korzysta już pięciu operatorów wirtualnych. Spółka zamierza w tym roku wprowadzić kolejne nowości w ofercie MVNO.

Orange Polska w 2022 roku wprowadził usługi mobilne do swojej oferty hurtowej. Z oferty MVNO korzysta obecnie 5 operatorów wirtualnych, a 30 kolejnych zdecydowało się przetestować dostępne rozwiązania i rozważa skorzystanie z mobilnej oferty Pomarańczowych. W 2023 roku planowany jest dalszy rozwój oferty i rozszerzenie jej o nowe funkcjonalności.

 

Otwarcie sieci mobilnej dla operatorów wirtualnych było jednym z kluczowych elementów strategii .GROW. Po pół roku od wdrożenia oferty dla MVNO widzimy, że rozwój współpracy międzyoperatorskiej pozwala efektywniej wykorzystywać potencjał naszej infrastruktury.

W 2023 roku planujemy rozszerzyć ofertę mobilną dla operatorów o nowe elementy. W efekcie powstanie propozycja uwzględniająca potrzeby tych najbardziej wymagających, którzy oczekują zaawansowanych rozwiązań, m.in. kierowanych do klientów biznesowych.

– powiedział Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości

Wśród tegorocznych nowości mają się znaleźć takie rozwiązania, jak eSIM, publiczne IP statyczne i dynamiczne oraz APN Prywatny.

Orange MVNO

MVNO to jeden z elementów kompleksowej oferty Orange dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pozwalającej im budować własne oferty konwergentne, łączące między innymi Internet światłowodowy oraz telefonię komórkową. Jak zauważa pomarańczowa spółka, jedna faktura, konkurencyjna cena i jeden dostawca wszystkich usług, to zarówno łatwiejsze prowadzenie biznesu dla operatorów jak również wartość dla klientów korzystających z ich usług.

 
 

Źródło: https:

Polska w Speedtest Global Index. W grudniu było trochę wolniej

Dodano: 18.01.2023 9:16 | 37 odsłon | 0 komentarzy


Polska w Speedtest Global Index. W grudniu było trochę wolniej

Ookla opublikowała grudniowy Speedtest Global Index, pokazujący szybkość Internetu stacjonarnego oraz mobilnego na świecie. Poznaliśmy też statystyki dla Polski za czwarty kwartał 2022 roku.

Internet mobilny

W grudniu Internet mobilny na świecie był wyraźnie szybszy niż wcześniej. Mediana (wartość środkowa) dla pobierania danych wyniosła 36,74 Mb/s (+2,80 Mb/s miesiąc do miesiąca), a dla wysyłania 9,66 Mb/s (+0,32 Mb/s). Ping pozostał na poziomie 28 ms. Państwa, w których mozna było korzystać z najszybszego pobierania danych w sieciach mobilnych, to Katar (169,51 Mb/s), Zjednoczone Emiraty Arabskie (153,09 Mb/s) oraz Norwegia (128,14 Mb/s).

Polska zajęła w rankingu 53. miejsce (spadek o 4 miejsca od listopada 2022 roku) z pobieraniem danych na poziomie 40,35 Mb/s oraz ich wysyłaniem z prędkością 9,00 Mb/s. W czwartym kwartale 2022 roku dostawcą najszybszego Internetu mobilnego w Polsce był nadal Orange (44,12 Mb/s), a najwolniejszy Internet był tym razem w Play (35,38 Mb/s).

Operator Pobieranie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Wynik spójności*
Orange 44,12 Mb/s 43 ms 86,7%
T-Mobile 42,12 Mb/s 43 ms 89,5%
Plus 37,76 Mb/s 46 ms 77,6%
Play 35,38 Mb/s 43 ms 79,4%

*) Procent wyników z pobieraniem danych z szybkością co najmniej 5 Mb/s i ich wysyłaniem z prędkością co najmniej 1 Mb/s.

Wśród największych miast w Polsce, tym z najszybszym Internetem mobilnym była w minionym kwartale ponownie Łódź (46,78 Mb/s), która wyprzedziła Warszawę (42,15 Mb/s) oraz Kraków (42,02 Mb/s).

Miasto Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana)
Łódź 46,78 Mb/s 11,77 Mb/s 38 ms
Warszawa 42,15 Mb/s 12,24 Mb/s 35 ms
Kraków 42,02 Mb/s 10,72 Mb/s 45 ms
Poznań 41,91 Mb/s 10,59 Mb/s 38 ms
Wrocław 41,66 Mb/s 10,09 Mb/s 48 ms


Smartfonem, na którym osiągano największą szybkość Internetu mobilnego w Polsce w #4Q2022 był iPhone 14 Pro Max (78,07 Mb/s). W rankingu producentów na pierwszym stopniu podium ponownie znalazła się firma Apple (51,41 Mb/s). Z kolei najszybszym modemem okazał się Snapdragon X65 5G (77,41 Mb/s)

Smartfon Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana)
78,07 Mb/s 18,29 Mb/s 41 ms
77,25 Mb/s 17,07 Mb/s 42 ms
69,40 Mb/s 13,49 Mb/s 42 ms
67,69 Mb/s 13,52 Mb/s 43 ms
Redmi K40 5G 67,35 Mb/s 12,17 Mb/s 44 ms
 
Producent Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana)
Apple 51,41 Mb/s 10,34 Mb/s 44 ms
Samsung 40,28 Mb/s 8,63 Mb/s 43 ms
Realme 32,59 Mb/s 10,69 Mb/s 43 ms
Xiaomi 31,13 Mb/s 8,24 Mb/s 45 ms
Huawei 27,57 Mb/s 7,34 Mb/s 41 ms
 
Modem Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana)
Qualcomm Snapdragon X65 5G 77,41 Mb/s 17,65 Mb/s 42 ms
Qualcomm Snapdragon X60 5G 67,23 Mb/s 13,19 Mb/s 43 ms
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 64,68 Mb/s 13,02 Mb/s 45 ms
Samsung Exynos 2200 62,93 Mb/s 11,14 Mb/s 42 ms
Qualcomm Snapdragon X55 5G 62,75 Mb/s 10,83 Mb/s 44 ms


Szybkość 5G w Polsce

W przypadku 5G niespodzianki nie ma. Na czele rankingu wciąż pozostaje Plus (159,45 Mb/s), przynajmniej pod względem szybkości pobierania danych z Internetu. Co ciekawe, w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku wszyscy operatorzy zaliczyli spadek szybkości 5G, sięgający kilku Mb/s.

Operator Pobieranie danych (mediana)
Plus 159,45 Mb/s
Orange 66,40 Mb/s
T-Mobile 59,86 Mb/s
Play 56,79 Mb/s


Internet stacjonarny

W grudniu 2022 roku mediana szybkości Internetu stacjonarnego na świecie osiągnęła 75,18 Mb/s dla pobierania danych (+0,41 Mb/s miesiąc do miesiąca) i 32,52 Mb/s dla ich wysyłania (+0,64 Mb/s). Ping miał wartość 10 ms. Z najszybszego Internetu stacjonarnego korzystali mieszkańcy Singapur (225,71 Mb/s), Chin (223,49 Mb/s) oraz Chile (220,96 Mb/s).

Polska w tym zestawieniu zajęła 34. miejsce, spadając o 3 pozycje w stosunku do listopada. Mediana szybkości pobierania danych w sieciach stacjonarnych wyniosła w naszym kraju 94,50 Mb/s, przy 33,93 Mb/s dla ich wysyłania i pingu o wartości 10 ms.

W czwartym kwartale 2022 roku kolejności wśród pierwszej piątki operatorów była taka sama jak wcześniej. Najszybsze było UPC (205,62 Mb/s).

Operator Pobieranie danych (mediana) Multi-Server Latency (mediana) Wynik spójności*
UPC 205,62 Mb/s 19 ms 89,2%
Vectra 158,01 Mb/s 28 ms 88,2%
Inea 156,66 Mb/s 11 ms 87,3%
Netia 88,58 Mb/s 17 ms 73,0%
Orange 86,41 Mb/s 25 ms 71,5%

*) Procent wyników z pobieraniem danych z szybkością co najmniej 25 Mb/s i ich wysyłaniem z prędkością co najmniej 3 Mb/s.

W 4Q2022 najszybsze łącza stacjonarne były we Wrocławiu (152,42 Mb/s). W zestawieniu wzięto udział tylko największe miasta w Polsce.

Miasto Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana)
Wrocław 152,42 Mb/s 48,22 Mb/s 26 ms
Poznań 135,19 Mb/s 63,00 Mb/s 13 ms
Kraków 134,67 Mb/s 38,35 Mb/s 19 ms
Warszawa 116,15 Mb/s 32,90 Mb/s 15 ms
Łódź 99,98 Mb/s 35,06 Mb/s 17 ms


 
 

Źródło: https:

Wielka Brytania chce uczynić Internet bezpiecznym dla dzieci. Nowa ustawa w parlamencie, a Wikipedia protestuje

Dodano: 17.01.2023 21:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Młode osoby w Internecie narażone są na szereg niepożądanych treści. Łatwość dostępu do problematycznych materiałów budzi obawy - jest nieporównywalnie łatwiejszy niż z pomocą innych mediów lub w świecie rzeczywistym. Upowszechnienie wśród dzieci telefonów, tabletów i innych urządzeń z dostępem do Internetu wymusiło reakcję ze strony ustawodawców, w tym władz Wielkiej Brytanii.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2023 itblog24.com  - wszelkie prawa zastrzeżone