czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem TMobile  RSS
tuBiedronka - 10 z?? do??adowania za korzystanie z TMobile Us??ugi Bankowe

Dodano: 16.02.2017 7:56 | 175 odsłon | 0 komentarzy


T-Mobile oferuje U??ytkownikom tuBiedronka na kart? dodatkowe zasilenie konta g????wnego w systemie tuBiedronka na kart? o warto??ci 10 z??. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest przyst?pienia do Promocji Rachunku w wariancie "Konto Freemium" lub w wariancie "Konto Premium" oraz Kart? p??atnicz? w okresie trwania Promocji.

Źródło: www.telix.pl

Do dru??yny T-Mobile do???czy?? Robert Lewandowski (wideo)

Dodano: 31.05.2016 15:08 | 201 odsłon | 0 komentarzy


Ju?? jutro, 1. czerwca br. startuje nowa, szeroka kampania reklamowa T-Mobile Polska, kt??rej bohaterami s? Tomasz Kot i Robert Lewandowski. Kampania po??wi?cona b?dzie nowym ofertom operatora, kt??re wykorzystuj? zalety najlepszej sieci. Z pi??karskiego boiska us??yszymy melodi? znanego hitu "Blurred Lines" w wyj?tkowym wykonaniu.

Źródło: www.telix.pl

T-Mobile na kart? - Program Premiowy za do??adowanie 25 z??/mies.

Dodano: 11.05.2016 14:21 | 207 odsłon | 0 komentarzy


Kilka dni temu T-Mobile ruszy?? z ofert? "Program Premiowy w TMobile na kart?". Oferta umo??liwia otrzymanie od Operatora promocyjnych, bezp??atnych bonus??w w postaci minut do wszystkich sieci w zamian za regularne do??adowania konta. Oferta dotyczy U??ytkownik??w T-Mobile na kart?, Internet na kart?, korzystaj?cych z taryfy Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot i Frii.

Źródło: www.telix.pl

T-Mobile - 100GB i nolimit za 10 z?? dla MNP

Dodano: 04.05.2016 13:35 | 209 odsłon | 0 komentarzy


Od 6 maja br. wszyscy, kt??rzy zdecyduj? si? przenie??? numer do T-Mobile, skorzystaj? z superpromocji: przez 4 miesi?ce rozmowy, SMSy, MMSy bez limitu i 100 GB w abonamencie tylko za 10 z??otych miesi?cznie. Umowa jest elastyczna i w ka??dym momencie b?dzie mo??na z niej zrezygnowa?, przed lub po up??ywie okresu promocyjnego.

Źródło: www.telix.pl

T-Mobile Polska w 1Q2016 - wi?ksze przychody o 235 tys. mniej kart SIM

Dodano: 04.05.2016 12:41 | 216 odsłon | 0 komentarzy


Przychody ca??kowite T-Mobile Polska osi?gn???y w pierwszym kwartale 2016 roku 1,648 miliarda z??otych, a EBITDA Sp????ki wynios??a 522 mln z??otych. T-Mobile Polska po pierwszym kwartale 2016 roku obs??ugiwa??a baz? 11,821 mln kart SIM. W stosunku do poprzedniego kwarta??u baza kart SIM zmniejszy??a si? o 235 tys.

Źródło: www.telix.pl

T-Mobile Sea Hero Quest, aby walczy? z demencj? (wideo)

Dodano: 04.05.2016 12:31 | 189 odsłon | 0 komentarzy


Sea Hero Quest to pierwsza, darmowa gra na smartfony i tablety, kt??ra pozwala wsp????tworzy? najwi?ksz? na ??wiecie baz? danych generowan? spo??eczno??ciowo. T-Mobile, od 4 maja zach?ca wszystkich do ??ci?gni?cia i zagrania w now? gr? mobiln? Sea Hero Quest, kt??ra poza elementem rozrywkowym pomaga naukowcom walczy? z chorob?.

Źródło: www.telix.pl

T-Mobile przybli??a tw??rczo??? klasyk??w muzyki

Dodano: 01.03.2016 16:36 | 218 odsłon | 0 komentarzy


Tegoroczny, 20. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena b?dzie mie? wyj?tkowy charakter - mi??o??nicy muzyki klasycznej b?d? mogli nie tylko us??ysze?, ale i zobaczy? prace jednego z najwi?kszych tw??rc??w muzycznych wszech czas??w. Jak to mo??liwe? Do udzia??u w wydarzeniu zaprasza firma T-Mobile Polska, Mecenas G????wny Festiwalu oraz Wystawy.

Źródło: www.telix.pl

Us??ugi z ulg? w T-Mobile. Rachunki mniejsze o 50 z?? miesi?cznie

Dodano: 20.08.2015 22:25 | 233 odsłon | 0 komentarzy


Od pi?tku (21 sierpnia 2015 roku) w ofercie kom??rkowej sieci T-Mobile dost?pna b?dzie nowa elastyczna oferta us??ug ???czonych, pozwala bowiem na dokupienie do podstawowej us??ugi a?? do pi?ciu dodatkowych i do tego zaoszcz?dzi? nawet do 50 z?? miesi?cznie.

Źródło: feedproxy.google.com

ZaREklamuj sw??j biznes - ruszy?? program HTC i T-Mobile

Dodano: 03.06.2015 12:26 | 228 odsłon | 0 komentarzy


Targi dizajnu w Krakowie, studio kaligrafii, czy ma??e rzemios??o? Ka??dy pomys?? ma szans? na 5 tysi?cy euro, kamer? HTC RE oraz zestaw promocyjny od T-Mobile. II edycja programu "ZaREklamuj sw??j biznes" w??a??nie ruszy??a do zgarni?cia 5 tysi?cy euro.

Źródło: www.telix.pl

Fina?? integracji firm T-Mobile i GTS Poland

Dodano: 03.06.2015 12:21 | 234 odsłon | 0 komentarzy


Integracja firm T-Mobile i GTS Poland by??a odpowiedzi? na rosn?ce wymagania rynku w zakresie kompleksowej i innowacyjnej oferty ICT dla biznesu. Rozpocz?ty w czerwcu 2014 roku proces integracji firm T-Mobile Polska i GTS Poland 1 czerwca 2015 roku dobieg?? ko??ca.

Źródło: www.telix.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 itblog24.com  - wszelkie prawa zastrzeżone